اتوماسیون صنعتی چیست؟

  • Post author:
  • Post category:بلاگ

اتوماسیون صنعتی به معنای استفاده از تکنولوژی و سیستم‌های مختلف برای اجرای فرآیندها، کنترل دستگاه‌ها، و مدیریت عملیات در صنایع مختلف است. هدف اصلی اتوماسیون صنعتی، افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت،…

ادامه خواندناتوماسیون صنعتی چیست؟